Rimelig personalhåndbok på nett

I næringslivet gjelder plikter og rettigheter for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Ved å benytte en nettbasert personalhåndbok skaper du som leder en god personalpolitikk, og ikke minst så vil du spare tid.

Vi leverer en tilrettelagt og nettbasert personalhåndbok som du tilpasser med bedriftens interne regler, prinsipper og retningslinjer. Håndboken klargjøres med design, menystruktur, maler, dokumenter, eksempler og verktøy, slik at du enkelt kommer i gang med egen tilpasning til bedriften.

Henvisninger til lovverk og reglement er ivaretatt av oss. Personalhåndboken kan benyttes som intranett og inneholder også minstekravene til HMS.

Personalhåndboken leveres tilpasset for Pc, nettbrett og mobilvisning.

Les mer om vår personalhåndbok på nett

Les mer om vår personalhåndbok i Word format

Råd om bruk av personalhåndbok